W celu uzyskania pełnej bezpłatnej informacji o kursie języka angielskiego z elementami biznesu prosimy o wypełnienie formularza 🙂
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania mi informacji o kursach „The Point” zgodnie z art. 6 oraz art. 9 RODO
  1. Administratorem danych osobowych jest Dariusz Kwietniowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Kształcenia Językowego "The Point" adres ul. Monte Cassino 6/65, 30-337 Kraków, telefon: 12 654-81-92, e-mail: centrum@thepoint.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych (w tym marketingu bezpośredniego) na podstawie art. 6 oraz art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
  3. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy The Point, w tym Konsultanci Oświatowi, nauczyciele, podmioty prowadzące obsługę księgową, prawną, logistyczną i informatyczną.
  4. Dane osobowe, na których przetwarzanie wyrażono zgodę, przetwarzane są do czasu wycofania udzielonej zgody.
  5. Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).